naivní možná i malíř a nebo také fotograf amatér

Kontakt

Jaroslav Nohel . tel.: +420 704 355 226 . email.: info@jaroslavnohel.com . Praha . Czech Republic

*************************************************************************************************************************

Jakékoliv šíření a použití fotografií, bez svolení autora je trestné a řídí se autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací).